សន្លឹកដែក

  • Sheet metal

    សន្លឹកដែក

    ភី។ អេស។ អេសមិនមានរោងចក្រផលិតសន្លឹកដែកទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកលោហៈសន្លឹកតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ មានទំហំតូចទៅធំភាគច្រើនប្រើភ្លើងបំភ្លឺនិងគ្រឿងសង្ហារឹមតាមផ្លូវ។