ការចាក់ផ្លាស្ទិច

  • Plastic injection

    ការចាក់ផ្លាស្ទិច

    ភី។ អេស។ អេសមិនមានរោងចក្រចាក់ថ្នាំប្លាស្ទិកទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចផ្តល់គ្រឿងបន្លាស់ដែកសន្លឹកតាមតំរូវការរបស់អតិថិជន។ ផ្នែកចាក់ប្លាស្ទិកភី។ អេស។ អេ។ ភីតូចមានទំហំធំភាគច្រើនប្រើភ្លើងនិងគ្រឿងសង្ហារឹមតាមដងផ្លូវ។